TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The National Legislation. Support or obstacle for the labor market?
(Legislația națională. Sprijin sau obstacol pe piaţa muncii?)
Vol LXIII • No. 1/2011
Valentina Dobrescu
Public and Private Domain Administration, Ploiești
e-mail:ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   law, national legislation, labor code.

 Abstract
In Romania, with a very deficient labor market, one of its great obstacles is represented by the respective legislation. In this paper we try to explain why we believe that "the players" on the labor market stumble over governmental decrees in matters of work either in the private or the public sphere. Because the present paper has been written at a time when the respective legislation has been altered, with major consequences for the labor market, we dare make a comparative and paralleled analysis of two legislations regarding the working laws while underlining their great differences and implications on the labor market. Although it was almost impossible to believe that such an opinion may have been stated, the Labor Code adopted in 2003 seem to turn into a broken dream for the employees."?

 Rezumat
În România, şi aşa o piaţa a muncii cu mari carențe, unul din marile obstacole îl reprezintă chiar legislația în materie. Încercăm să explicăm în cele ce urmează de ce afirmăm că "jucătorii" de pe piaţa muncii se împiedică de actele normative în materie de muncă, fie că vorbim de domeniul privat, fie că ne referim la cel public. Întrucât lucrarea de față este scrisă într-o perioadă în care legislația în materie suferă mari transformări, cu consecințe majore pe piaţa muncii, ne permitem să facem o analiză paralelă şi comparativă a două pachete legislative privind materia dreptului muncii, subliniind, totodată, şi marile deosebiri şi implicațiile acestora pe piaţă. Deşi nu am fi crezut că putem afirma acest lucru la un moment dat, codul muncii adoptat în 2003 pare a deveni în curand un vis pierdut din prisma salariaților.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti