TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The necessity of ensuring protection to communitarian financial interests
(Necesitatea asigurării unei protecţii a intereselor financiare comunitare)
Vol LXIII • No. 1/2011
Mihaela - Adina Apostolache
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: mihapostolache@yahoo.com

 Keywords   financial interests, protection, budgets, communitarian fraud.

 Abstract
The financial interests of the EU refers to incomes and expenses in the budget of the organisms, offices and agencies also the ones stipulated in art.268 from the Treaty of Constitution of the European Union. These accounted incomes and expenses must be linked to the budget of the European Communities, the linkage being direct or indirect through the budgets managed by the communitarian institutions. Communitarian fraud is unmistakably linked to the development of the communitarian construction, by the rising in complexity and to the quantum of the budget of the European Union, of modifying expenses and structure of the funds policies. The problems of financial interest protection has been outlined in the second period of historical evolution of the budgets of the European Union, respectively between the years 1971 to 1987 that represented the consolidation period of the expenses policies, characterized by quantitative and institutional development of the communitarian finances.

 Rezumat
Interesele financiare ale UE se referă la veniturile şi cheltuielile cuprinse în bugetul organismelor, oficiilor şi agenţiilor, precum şi cele prevăzute de art. 268 din Tratatul de constituire a Comunităţilor Europene. Aceste venituri şi cheltuieli angajate trebuie să fie făcute în legătură cu bugetul Comunităţilor Europene, fie că această legătură este directă, fie indirectă prin intermediul bugetelor gestionate de instituţiile comunitare. Frauda comunitară este indisolubil legată de dezvoltarea construcţiei comunitare, de creşterea complexităţii şi cuantumului bugetului Uniunii Europene, de modificarea politicilor de cheltuieli şi a structurii fondurilor. Problematica protecţiei intereselor financiare comunitare s-a conturat în cea de-a doua perioadă de evoluţie istorică a bugetelor Uniunii Europene, respectiv între anii 1971-1987, care a reprezentat perioada de consolidare a politicilor de cheltuieli, caracterizată prin dezvoltarea cantitativă şi instituţională a finanţelor comunitare.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti