TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Distant Friends: Romania and Nationalist Spain, 1936-1945
(Prieteni la distanţă: România şi Spania naţionalistă, 1936-1945)
Vol LXIII • No. 1/2011
Wayne H. Bowen
Southeast Missouri State University, U.S.A
e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   Antonescu, Franco, Falange, Iron Guard, Spain.

 Abstract
During the 1930s and 1940s, Spain and Romania demonstrated remarkable similarities in their history. Both viewed themselves as frontier states against non-Europeans - historically, against Islam, but more recently, against communism. The two states also experienced internal conflicts between monarchists, fascists and military leaders, struggle won in both nations by generals, Francisco Franco and Ion Antonescu, who assumed absolute control. Spain and Romania endured external pressures from the Great Powers during this period, with Germany, Britain, France and the Soviet Union hoping to draw both in their political and economic orbit. For both Spain and Romania, alliance with Germany was the only possible choice, but these alignments were ambivalent from the beginning. By the end of World War II, both nations tried to draw away from the Third Reich, with very mixed results. The strikingly parallel experiences of Spain and Romania, two nations that were mutually friendly to each other, but caught up in far larger historical forces, reveals much about interwar European diplomacy, the limitations on the sovereignty of small states, and the impact of the Second World War on Europe.

 Rezumat
Între anii 1930 şi 1940, Spania şi România a demonstrat asemănări remarcabile în istoria lor. Ambele s-au privit ca state de frontieră împotriva non-europenilor - istoric, împotriva islamului, dar mai recent, împotriva comunismului. Cele două state au experimentat, de asemenea, conflicte interne între monarhişti, fascişti și lideri militari, lupta fiind câştigată în ambele naţiuni de generali, Francisco Franco şi Ion Antonescu, care au preluat controlul absolut. Spania şi România au îndurat presiuni externe din partea Marilor Puteri în această perioadă, precum Germania, Marea Britanie, Franţa şi Uniunea Sovietică, sperând să fie atrase în orbita lor politică şi economică. Pentru ambele țări, alianţa cu Germania a fost singura alegere posibilă. Până la sfârşitul celui de-al doilea război mondial, ambele naţiuni au încercat să tragă de-al treilea Reich, cu rezultate amestecate. Experienţele paralele izbitoare dintre Spania şi România, două naţiuni prietene, prinse între forţe istorice mari, dezvăluie mult despre diplomaţia europeană interbelică, limitările asupra suveranităţii statelor mici și impactul celui de-al doilea război mondial asupra Europei.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti