TECHICAL Series MATHEMATICS  INFORMATICS  PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The First Hungarian Gazette in the United Principalities: "Bukuresti Magyar Kzlny" (1860)
(Prima gazetă maghiară din Principatele Unite: "Bukuresti Magyar Kzlny" (1860))
Vol LXIII • No. 1/2011
Mircea-Cristian Ghenghea
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi, Bulevardul Carol I, Nr.11, Iași
e-mail: mcghenghea2010@yahoo.com

 Keywords   Bukuresti Magyar Kzlny, United Principalities, Romanian-Hungarian relations.

 Abstract
In 1860 it was founded, in Bucharest, the first Hungarian language gazette in the United Principalities and also the first Hungarian periodical outside the Habsburg Empire's borders. This was possible in the first place thanks to the involvement of a personality like Kos Ferenc, who played an important part in maintaining the identity of the Hungarian community from the South of the Carpathians in the 60's of the 19th century. The existence of the "Bukuresti Magyar Kzlny" gazette was short because of the financial difficulties that the members of the editorial staff had to face, and also because of the European politico-diplomatic context that was unfavourable to promoting such initiatives.

 Rezumat
n anul 1860 a luat fiinţă, n Bucureşti, prima gazetă de limbă maghiară din Principatele Unite şi, totodată, cea dinti publicaţie periodică a maghiarilor din afara graniţelor Imperiului Habsburgic. Acest lucru a fost posibil n primul rnd datorită implicării unei personalităţi precum Kos Ferenc, care a avut un rol important n menţinerea reperelor identitare ale comunităţii maghiare de la sud de Carpaţi n anii '60 ai veacului al XIX-lea. Existenţa gazetei "Bukuresti Magyar Kzlny" a fost de scurtă durată, att din cauza dificultăţilor financiare pe care au trebuit să le nfrunte membrii redacţiei, ct şi din cauza contextului politico-diplomatic european nefavorabil promovării unor asemenea iniţiative.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti