TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Socio and Psycholinguistic Considerations on the Onomastics in the Romanian Public Space. Research Preliminaries
(Considerații psiholingvistice și sociologice asupra onomasticii în spațiul public românesc. Cercetare preliminară)
Vol LXIII • No. 1/2011
Oliviu Felecan
Universitatea de Nord Baia Mare, Str. Dr. Victor Babeş, nr 62, Baia Mare
e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   onomastics, sociolinguistic, psycholinguistic, grant, pluridisciplinary, language.

 Abstract
Our study deals with the Onomastics in the Romanian-speaking public sphere, in the country, or outside it. The research project discusses the least investigated segment of Onomastics: official names (names of public institutions, organizations, firms, brands, sports teams, places of worship etc.), different from anthroponyms and toponyms, active in the post-revolution Romania.
The giving of names to firms and companies is a nonritual act, implying an official aspect. Making firm names official, along with recording them in a nomenclator are processes synonymous to the recording of civil names, the difference being that they serve for economic and advertising purposes.
From a sociolinguistic perspective, a firm name is relevant in the functioning of social structures and of the processes of communicative interaction. From a psycholinguistic perspective, the relation between the structure of names and the psychological processes of the individuals who produce and interpret them in a given communicative context is also obvious in the names of firms or companies. Our temperamental structure considerably determines the choice of names for firms and institutions.
From a lexicological point of view, the names we have dealt with reflect all the word-formation processes, both internal (derivation, compounding, clipping, acronymy), as well as external (borrowings from foreign languages, calque formation etc.). As one will be able to see, the project ONOMASTICS IN THE CONTEMPORARY ROMANIAN PUBLIC SPACE: SOCIO- AND PSYCHOLINGUISTIC RESEARCH offers a novel, pluridisciplinary approach, capable of unraveling the mechanisms that determine the choice and the use within a society of certain names, representative of the present-day Romanian public space.

 Rezumat
Studiul nostru tratează despre onomastică în sfera publicului vorbitor de limbă română din țară sau din afara ei. Proiectul de cercetare pe care îl prezentăm în lucrarea de față discută segmentul mai puțin investigat al onomasticii: denumiri oficiale (nume de instituţii publice, organizaţii, firme, branduri, echipe sportive, locuri de cult, etc), diferite forme de antroponime şi toponime, prezente în România postrevoluţionară. Acordarea de nume de firme si companii este un act nonritual, implicând un aspect oficial. Prin oficializarea numelor de firme, împreună cu înregistrarea acestora într-un nomenclator, constituie procese sinonime cu înregistrarea numelor civile, diferenţa fiind că ele servesc pentru scopuri economice şi de publicitate. Dintr-o perspectiva sociolingvistice, un nume de firmă este relevant în funcţionarea structurilor sociale şi a proceselor de interacţiune comunicativă. Dintr-o perspectivă psiholingvistică, relaţia dintre structura unui nume şi a proceselor psihologice ale persoanelor care le produc şi le interpretează într-un context de comunicare este dată, de asemenea, evident în nume de firme sau companii. Structura noastră temperamentală determină în mod considerabil alegerea de nume de firme şi instituţii. Din punct de vedere lexicologic, numele cu care ne-am confruntat reflectă toate procesele verbale de formare, atât interne (derivare, compunere, contragere, acronimitate), precum şi externe (împrumuturi din limbi străine, formarea calc etc). Așa cum am încercat să arătăm, proiectul ONOMASTICA ÎN SPAȚIUL PUBLIC ROMÂNESC CONTEMPORAN: CERCETARE SOCIO ŞI PSIHOLINGVISTICĂ oferă în mod inedit o abordare pluridisciplinară, capabil să dezvăluie mecanismele care determină alegerea şi utilizarea într-o societate de anumite nume, reprezentantative pentru spațiul public românesc de astăzi.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti