TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Functions of the Writer in Traditional and Modern Literature
(Funcţiile scriitorului în literatura tradiţională şi modernă)
Vol LXIII • No. 1/2011
Loredana Stoica
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Bd. București 39, Ploiești
e-mail: loredana_upg@yahoo.com

 Keywords   literature, text, writer, literary message, traditional, modern, influences.

 Abstract
The article aims at presenting the functions of the traditional and modern writer seen in relation with the social context, the influences of the artistic message upon the readers according to the public and personal taste as well as various forms of expression in traditional and modern text, especially in the lyrical poem.

 Rezumat
Articolul ilustrează funcţiile scriitorului modern şi tradiţional privit în relaţie cu mediul social, influenţele mesajului artistic şi receptarea lui de către cititori potrivit opţiunilor de gust public şi personal, precum şi forme de expresie în textul tradiţional şi modern, în special în poemul liric.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti