TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Roger Scruton and the Aesthetics of Photography
(Roger Scruton şi estetica fotografiei)
Vol LXIII • No. 1/2011
Diana Presadă
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Bd. București 39, Ploiești
e-mail: dianapresada@yahoo.com

 Keywords   aesthetics, photography, painting, representational art.

 Abstract
The paper deals with Robert Scruton's celebrated essay "Photography and Representation", where he develops one of the most influential theories of the aesthetics of photography. Contradicting the general thesis according to which photography is a representational art, his original standpoint marked the beginning of a plethora of debates, most of them referring polemically to his position. Our purpose here is to survey the basic tenets of Scruton's theory as well as to respond to his sceptisim about the aesthetic status of photography.

 Rezumat
În celebrul său eseu "Fotografie şi reprezentaţie", Roger Scruton contrazice opinia general acceptată conform căreia fotografia este o artă reprezentaţională, marcând începutul unor nenumărate dezbateri polemice. Scopul lucrării de faţă este de a releva principiile de bază ale teoriei avansate de Scruton, dar şi de a răspunde critic scepticismului său privitor la statutul estetic al fotografiei.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti