TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Genuine Sense of Tradition in Husserl's Phenomenology
(Sensul autentic al tradiţiei în fenomenologia lui Husserl)
Vol LXIII • No. 1/2011
Adrian-Claudiu Ciobotaru
Universitatea din București, Bd. București. nr. 39, București
e-mail: acciobotaru@yahoo.com

 Keywords   genuine concept of tradition, transcendental phenomenology, pure logic, transcendental subjectivity, beginning.

 Abstract
The main aim of this essay is to arrive at a genuine concept of tradition. We strictly limit ourselves to following Husserl's philosophy. As a starting point we choose the debate regarding two kinds of tradition in the domain of logic: logical psychologism versus logic as fashioned by tradition. We also distinguish between authentic versus inauthentic concepts of tradition and we try to show the profound connection existing between Husserl's foundational project and the way in which Husserl arrives at the genuine concept of tradition. The understanding of tradition suffers a major transformation as Husserl introduces the method of phenomenological reductions in Ideas I. The concept of tradition is no longer regarded as opposed to novelty but as creating the very conditions necessary for novelty to be possible. In this context we outline the major role the notions of beginning and transcendental subjectivity play in obtaining a genuine concept of tradition.

 Rezumat
Concentrându-se exclusiv asupra filosofiei lui Husserl, acest eseu este o încercare de a ajunge la un concept autentic al tradiţiei. Ca punct de plecare am ales polemica privind două tipuri de tradiţie în logică: psihologismul logic versus logica formală aşa cum este ea modelată de tradiţia filosofică. In acest scop, distingem între conceptul autentic versus cel inautentic al tradiţiei şi încercăm să scoatem în evidenţă legătura profundă între proiectul fundaţionist al lui Husserl şi felul în care acesta ajunge la conceptul autentic al tradiţiei. Modul în care este înţeleasă tradiţia suferă o transformare majoră prin introducerea în Idei I a metodei reducţiilor fenomenologice. Conceptul de tradiţie încetează a mai fi considerat opus noului şi este privit ca generând condiţiile necesare pentru ca noul să fie posibil. Prin prisma acestor lucruri este discutat rolul major pe care noţiunea de început şi cea de subiectivitate transcendentală îl joacă în atingerea unui concept autentic al tradiţiei.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti