TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The historical argument in the philosophy of science
(Argumentul istoric în filosofia științei)
Vol LXIII • No. 1/2011
Dragoş Grigorescu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: dragos_grigorescu77@yahoo.com

 Keywords   philosophy of sciences, history of sciences, the scientific knowledge.

 Abstract
The present article analyzes some aspects of the rationality of a physical knowledge of reality at the dawn of quantum theory. The historical moment mentioned is a privileged one - even if not the only one - for the philosophical research through an appeal to the history of science. This type of philosophical research is often used to illustrate or to establish some views regarding considerations on science or its relationship with philosophy. In what follows we will try to use this exercise to formulate something relevant on the knowledge of nature at its closest to an objective value, i.e. scientific knowledge.

 Rezumat
În acest articol se vor analiza unele aspecte ale raţionalitaţii cunoaşterii fizice a realitaţii la începuturile teoriei cuantice. Momentul istoric amintit este unul privilegiat, chair dacă nu singurul, pentru cercetarea filosofică prin apel la istoria științei. Tipul acesta de cercetare filosofică este folosit adesea pentru ilustrări sau întemeieri ale unor puncte de vedere privind considerații la adresa științei sau a raportului acesteia cu filosofia. Lucrarea încearcă să folosească acest exercițiu pentru a spune ceva relevant asupra cunoașterii despre natură în forma ei cea mai apropiată de o cunoaștere cu valoare obiectivă și anume cunoașterea științifică.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti