TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Ploieşti City Hall Involvement in the commercial activity during the inter-war period
(Implicarea Primăriei Ploieşti în activitatea comercială în perioada interbelică)
Vol LXIII • No. 1/2011
Polin Zorilă
Bucharest University, Faculty of History, Doctorate School, Romania
e-mail: polin_ploiesti@yahoo.com

 Keywords   Ploieşti Mayoralty, commerce, Central Market Places, Toma T. Socolescu, architecture.

 Abstract
The creation of the Romanian unitary national state and of a new legislative frame favourized the development of the commercial activity. A similar evolution was also noticed in Ploieşti, where the municipality became involved in organizing the markets and the unfolding of a civilized commerce. Thanks to the measures taken by Ploiesti Mayoralty, there took place the following: arranging the markets, moving the "cattle market" in Bariera Bucov, demolishing the Old Market, building the Central Market Places. This monumental and modern commercial spaceachieved according to the plans of the architect professor Toma T. Socolescu, was built between 1930-1935, during the mandated mayors Constantin Gh. Brezeanu, Ştefan D. Moţoiu, Gheorghe Manolescu şi Ion N. Predescu.at the same time the Mayoralty also issued orders to settle the commercial activity, fighting the speculation, supplying the population with food products and fuel. By involving in the commercial activity, Ploiesti municipality encouraged the economic evolution of the region and obtained important incomes used to achieve household and public utility works.

 Rezumat
Făurirea statului naţional unitar român şi noul cadru legislativ au favorizat dezvoltarea activităţii comerciale. O evoluţie similară se constată şi la Ploieşti, unde municipalitatea s-a implicat în organizarea pieţelor şi desfăşurarea unui comerţ civilizat. Prin măsurile luate de Primăria Ploieşti s-au realizat: amenajarea pieţelor, mutarea Oborului în Bariera Bucov, demolarea Pieţei Vechi, construirea Halelor Centrale. Acest spaţiu comercial modern şi monumental, realizat după planurile profesorului arhitect Toma T. Socolescu, a fost construit în anii 1930-1935, în timpul primarilor Constantin Gh. Brezeanu, Ştefan D. Moţoiu, Gheorghe Manolescu şi Ion N. Predescu. Totodată, Primăria a emis ordonanţe menite să reglementeze activitatea comercială, combaterea speculei, aprovizionarea populaţiei cu produse alimentare şi combustibil..Prin implicarea în activitatea comercială municipalitatea ploieşteană a încurajat evoluţia economică a aşezării şi a obţinut venituri importante utilizate în realizarea lucrărilor edilitar-gospodăreşti.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti