TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
A Critical Review of Chemical Reactors Design for Reversible Reactions (I)
(O analizǎ criticǎ a proiectǎrii reactoarelor chimice pentru reacţii reversibile (I))
Vol LXIV • No. 3/2012
Dorin Stǎnicǎ-Ezeanu, Ion Bohîlţea
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: dorsta@upg-ploiesti.ro

 Keywords   reactor, reversible reaction, volumetric efficiency.

 Abstract
The aim of this paper is to present the correct relations of some chemical reactors design written for reversible reaction. Our discussion start from a paper of R. Levine where this subject is analysed, but a series of errors made by this author led to wrong solutions. This paper follows the presentation proposed by Levine, but in each situation where an error is occurred we try to repair and finally to propose a correct solution for each type of analysed reaction.

 Rezumat
Scopul acestei lucrǎri este sǎ prezentǎm relaţiile corecte pentru proiectarea unor reactoare chimice scrise pentru reacţii reversibile. Analiza noastrǎ are la bazǎ un articol scris de R. Levine care se ocupǎ de acest subiect, dar face o serie de erori care conduc la soluţii greşite.Lucrarea noastrǎ urmǎreşte prezentarea fǎcutǎ de Levine, dar acolo unde apar greşeli, noi încercǎm sǎ le corectǎm şi în final propunem o soluţie corectǎ pentru fiecare tip de reacţie analizatǎ.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti