TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Recovery of PET Wastes to Obtain Anticaking Additives for Nanoparticles Synthesis
(Obţinerea de aditivi antiaglomeranţi pentru sinteza nanoparticulelor pe bază de deşeuri de tip PET)
Vol LXIV • No. 3/2012
Gabriel Vasilievici*, Dorin Bomboş*, Mihaela Bomboş**
* Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: gabi.vasilievici@gmail.com
** Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM, Splaiul Independenţei, 202, 060021, Bucureşti

 Keywords   polyethylene terephthalate waste, nanoparticles, recovery, transesterification.

 Abstract
Use of material in the form of nanoparticles have advantages due to their size, leading to a series of notable physical properties. The present study aims at obtaining dispersions of nanoparticles by precipitation method in the presence of additives obtained by using the polyethylene terephthalate (PET) waste. Six additives were synthesized by treating PET waste with DEG and DEA in alkaline homogeneous catalysis. The performance of anticaking additives were evaluated by use in the preparation of magnetite nanoparticles by precipitation method. The presence of additives obtained by using the waste PET favors reducing the average size of particles.

 Rezumat
Utilizarea materialelor sub formă de nanoparticule prezintă avantaje datorate dimensiunilor acestora, ce conduc la o serie de proprietăţi fizice remarcabile. Studiul de faţă are drept scop obţinerea de dispersii de nanoparticule prin metoda precipitării în prezenţa aditivilor obţinuţi prin utilizarea deşeurilor de tip polietilentereftalat (PET). Au fost sintetizaţi şase aditivi prin tratarea deşeurilor de PET cu DEG şi DEA în cataliză omogenă, alcalină. Performanţele antiaglomerante ale aditivilor au fost evaluate prin utilizarea la prepararea nanoparticulelor de magnetită prin metoda precipitării. Prezenţa aditivilor obţinuţi din deşeurile de PET favorizează reducerea dimensiunii medii a particulelor.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti