TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Wastewater pH Control Using an Artificial Intelligence Technique
(Reglarea pH-ului apei uzate utilizând o tehnică de inteligenţă artificială)
Vol LXIV • No. 3/2012
Mădălina Cărbureanu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: mcarbureanu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   fuzzy logic, pH, control, controller.

 Abstract
In this paper it is presented an automatic system named FuzzypHControl for wastewater pH control, developed using one of the artificial intelligence techniques, namely fuzzy logic. The analyzed process is that of wastewater pH neutralization, process that takes place in a wastewater treatment plant. For process implementation in Matlab 7.9/Simulink, studying the literature, a mathematical model tested and validated on a pilot plant was chosen. Because of the process dynamic and high non-linear behavior, a robust fuzzy logic controller was developed, so that the developed system FuzzypHControl will supply the best results, in terms of the controlled variable (pH) value, the system error and transient time.

 Rezumat
În cadrul acestei lucrări este prezentat un sistem automat pentru reglarea pH-ului apei uzate, numit FuzzypHControl, dezvoltat utilizând una dintre tehnicile de inteligenţă artificială, şi anume logica fuzzy. Procesul analizat este cel al neutralizării pH-ului apei uzate, proces care are loc într-o staţie de epurare. Pentru implementarea procesului în Matlab 7.9/Simulink, studiind literatura de specialitate a fost ales un model matematic testat şi validat pe o staţie de epurare pilot. Din cauza comportamentului dinamic şi puternic neliniar al procesului, s-a dezvoltat un regulator fuzzy robust, astfel încât sistemul dezvoltat FuzzypHControl să furnizeze cele mai bune rezultate, din punctul de vedere a valorii mărimii reglate (pH), a erorii sistemului şi a duratei regimului tranzitoriu.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti