TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Influence of Temperature and Speed of Testing on the Compression Behaviour of Polyurethane Foams
(Influenţa temperaturii şi a vitezei de încercare asupra comportării la compresiune a spumelor poliuretanice)
Vol LXIV • No. 4/2012
Dan Mihai Constantinescu*, Dragoş Alexandru Apostol*, Liviu Marşavina**, Emanoil Linul**
* Universitatea POLITEHNICA Bucureşti, Splaiul Independenţei 313, 060042 Bucureşti
e-mail: dan.constantinescu@upb.ro
** Universitatea POLITEHNICA Timişoara, Piaţa Victoriei 2, 300006 Timişoara
e-mail: msvina@mec.upt.ro

 Keywords   polyurethane foams, mechanical behaviour, speed of testing, temperature, strain energy, energy efficiency.

 Abstract
Polyurethane foams with densities of 35, 93, and 200 kg/m3 were tested in compression at three levels of temperatures as: -60 degC, 23 degC, and 80 degC. The influence of speed of testing from 2 mm/min up to 6 m/s (0.0014 to 545 s-1) on the response of the foams is analyzed. Testing is done separately on the rise direction and on the in-plane direction of the foams and differences in their behaviour are commented. With interpolation functions which approximate the plateau and densification region the specific strain energy is calculated together with the energy efficiency and onset strain of densification.

 Rezumat
Spume poliuretanice cu densităţi de 35, 93 şi 200 kg/m3 au fost solicitate la compresiune la trei temperature diferite: -60 grdC, 23 grdC şi 80 grdC. Influenţa vitezei de încercare asupra comportării spumelor a fost analizată de la 2 mm/min până la 6 m/s (0.0014 până la 545 s-1). Incercările au fost realizate separat pe direcţia de creştere a spumei şi pe o direcţie din planul acesteia, fiind comentate diferenţele obţinute în comportarea acesteia. Cu ajutorul unor funcţii de interpolare sunt aproximate regiunile de platou şi de densificare a spumei fiind calculată energia specifică de deformaţie împreună cu eficienţa energetică a spumei, cât şi momentul de iniţiere a densificării.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti