TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Risk Analysis and Safety Evaluation for the Natural Gas Transmission Pipelines
(Analiza riscului şi evaluarea siguranţei pentru conductele de transport al gazelor naturale)
Vol LXIV • No. 4/2012
Gheorghe Zecheru*, Ilie E. Laţa**, Gheorghe Drăghici*, Cătălin Albulescu*
* Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: gzecheru@upg-ploiesti.ro
** S.N.T.G.N. TRANSGAZ, Piata C.I. Motas 1, Medias
e-mail: ilie.lata@transgaz.ro

 Keywords   natural gas transmission pipeline, risc analysis, safety assessment, risc transect diagram.

 Abstract
This paper shows the particularities of developing a risk analysis in order to determine the safety distances between the national gas transmission pipelines system and the social and industrial objectives located in their neighborhood. Based on the event tree analysis on pipeline commissioning, on the causes and probability of occurrence of such events we chose to analyze the worst case scenario from the perspective of human health and safety, of the security of constructions, equipment and environment in the vicinity of the pipeline and, taking this worst case scenario into account, we drafted a procedure for the determination of the safety distances. The paper also shows the main physical and procedural means and methods to remedy and settle the risk entailed by the operation of the gas transmission pipelines for the purpose of providing some rationally sized safety areas.

 Rezumat
În lucrare se prezintă particularitatile realizarii analizelor de risc în vederea stabilirii distanţelor de siguranţă dintre conductele apartinând sistemului national de transport al gazelor naturale şi obiectivele sociale şi industriale situate în vecinătatea acestora. Pe baza analizei arborelui de evenimente privind cedarea în exploatare a conductelor, a cauzelor şi probabilităţii de producere a unor astfel de evenimente, s-a selectat scenariul de cedare care poate avea consecinţele cele mai grave pentru sănătatea şi viaţa oamenilor, pentru securitatea construcţiilor, echipamentelor şi mediului din vecinatatea conductelor şi, tinând seama de acest scenariu, s-a elaborat o procedură de determinare a distanţelor de siguranţă. Sunt prezentate, de asemenea, principalele metode şi mijloace, de natur fizica si procedurala, de tratare si diminuare a riscului atasat functionarii conductelor destinate transportului gazelor naturale, în scopul prescrierii unor distanţe de siguranţă de mărime raţională.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti