TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Experimental Study, Using Strain Gauge Technique, for Stress Measurement on 45deg. Angular Tubular Branched Structures
(Studiu experimental, utilizând tehnica tensometriei electrorezistive, pentru determinarea tensiunilor mecanice prezente la structurile tubulare ramificate la 45 de grade)
Vol LXIV • No. 4/2012
Adrian Judele*, Pavel Alecsandru**, Valentin Zichil*
* Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, Bd. Marăşeşti, 157, Bacău
e-mail: j-adi@ub.ro
** Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti

 Keywords   Tubular brached structures, stress concetrators, mechanic stress, strain gauge.

 Abstract
Tubular branched structures are a widespread alternative for technological paths. Due to geometrical discontinuities, under specific loads, they show strong mechanical stress concentrations. In order to reduce the unacceptable technical risk in service is necessary to establish an efficient method to quantify the effects produced by the internal pressure load, the most commonly encountered case in practice. Quantifying the effects of stress concentrator by classical analytical methods, it is very difficult because of reduced mathematical modeling opportunities. However, numerical modeling by finite element method can be used to simulate the behavior of structures with complex geometry. In order to validate the results obtained using finite element analysis is necessary to compare the results of numerical analysis and experimental results obtained from analytical calculation. For this purpose it was designed and built an experimental structure, designed to highlight the effects of concentrators produced by geometric discontinuities. The experimental structure allows determination of stresses in 33 points, on tree axes.

 Rezumat
Joncţiunile unghiulare ale elementelor tubulare cilindrice în construcţie sudată, neconsolidată, sunt o alternativă larg răspândită în realizarea traseelor tehnologice tubulare. Datorită discontinuităţilor geometrice, în condiţiile acţiunii solicitărilor specifice, acestea prezintă puternice concentrări ale tensiunilor mecanice. În vederea eliminării riscului tehnic previzibil şi inacceptabil în exploatare, a structurilor de acest tip, este necesară stabilirea unei metode eficiente pentru cuantificarea efectelor concentratoare. Este foarte dificilă cuantificarea efectelor concentratorilor de tensiuni utilizând metodele analitice casice datorită posibilităţilor reduse de modelare. Însă, modelarea numerică utilizând metoda elementelor finite, poate fi utilizată pentru simularea comportamentului structurilor cu geometrie complexă. Pentru a valida rezultatele obţinute utilizând un model numeric este necesară compararea acestora cu date experimentale, obţinute prin tehnici consacrate. De aceea a fost proiectată şi construită o structură experimentală, cu scopul evidenţierii efectelor concentratorilor de tensiuni mecanice produse de discontinuităţile geometrice. Structura experimentală permite determinarea tensiunilor mecanice pe trei axe în 33 de puncte tensometrice.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti