TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Experimental Determination of Compressive Properties for Closed-Cell Aluminium Foams
(Determinarea experimentală a proprietăţilor la compresiune pentru spumele din aluminiu cu celule închise)
Vol LXIV • No. 4/2012
Emanoil Linul*, Liviu Marsavina*, Tudor Voiconi*, Jaroslav Kováčik**
* Universitatea "Politehnica" Timişoara, Bd. Mihai Viteazu, 1, Timişoara
e-mail: linul_emanoil@yahoo.com, lmarsavina@yahoo.com, tudor_2015@yahoo.com
** Slovak Academy of Science, Institute of Materials & Machine Mechanics, Račianska 75, Bratislava
e-mail: jaroslav.kovacik@savba.sk

 Keywords   aluminium foams, closed-cell, density, compression tests, and mechanical properties.

 Abstract
This paper presents mechanical characterization of two different types of closed-cell aluminium foams under static compressive loading. The experimental tests were carried out on cylindrical specimens with skin (D = 40 mm, H = 51 - 52 mm) having densities in range of 507 and 1026 kg/m3 for AlMg1Si0.6 and between 472 and 866 kg/m3 for AlSi10Mg0.6 foams. The compression tests were made at room temperature (T = 23degC) with constant crosshead speed of v = 10 mm/min. Experimental results show that the mechanical properties increases with increasing of density.

 Rezumat
Lucrarea prezintă o caracterizare mecanică a două tipuri diferite de spume din aluminiu cu celule închise AlMg1Si0.6 şi AlSi10Mg0.6 solicitate la compresiune statică. Testele experimentale au fost efectuate pe probe cilindrice (D = 40 mm, H = 51 - 52 mm) având densităţile cuprinse între 507 si 1026 kg/m3 pentru M8 şi între 472 şi 866 kg/m3 pentru materialul S7. Testele de compresiune s-au realizat la temperatura ambiantă (T = 23grdC) cu viteză constantă v = 10 mm/min. Rezultatele experimentale arată că proprietăţile mecanice cresc odată cu creşterea densităţii.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti