TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Silos Design by Global Numerical Analysis
(Proiectarea silozurilor prin analiză numerică globală)
Vol LXIV • No. 4/2012
Alexandru Pupăzescu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: pal@upg-ploieşti.ro

 Keywords   numerical analysis, silo, FEM.

 Abstract
The design and verification of silos resistance was comply with the Eurocodes. Stress and deformations is calculated using a global numerical analysis that used the finite element method (FEM). According to EN 1993-1-6:2008, the type of analysis performed was GMNA - geometric nonlinear analysis with material nonlinearity, where the behavior of material was nonlinear and the geometry of the structure (plate) was perfect. In accordance with EN 1991-4:2006, stresses and strains was determined for several loading hypotheses. The level of the calculated stress was assessed for the plastic limit state LS1.

 Rezumat
Proiectarea şi verificarea rezistenţei silozurilor destinate depozitării materialelor pulverulente a fost făcută in conformitate cu Eurocodurile. Tensiunile şi deformaţiile acestor structuri s-a efectuat pe baza de standarde şi prin analiză numerică globala folosind metoda elementului finit (MEF). În conformitate cu EN 1993-1-6: 2008 tipul de analiză efectuat a fost GMNA - analiză neliniar geometrică şi cu neliniaritate de material, în care materialul are o comportare neliniară iar geometria structurii (plăcii) este perfectă. În conformitate cu EN 1991-4:2006 tensiunile şi deformaţiile au fost determinate pentru cele mai severe cazuri de încărcare. Valoarea tensiunilor a fost verificată pentru starea limită plastică LS1.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti