TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Crack Length Determination for Non-standardized Test Specimens Using Graphical Analysis of Video Images
(Determinarea lungimii fisurii epruvetelor nestandardizate prin analiza grafică a imaginilor)
Vol LXIV • No. 4/2012
Cristian-Sorin Neş, Nicolae Faur
Universitatea "Politehnica" Timişoara, Bd. Mihai Viteazu nr.1, Timişoara, Romania
e-mail: cristianedonis@yahoo.com

 Keywords   fracture test, crack length, graphical analysis, video image.

 Abstract
Experimental determination of facture parameters (stress intensity factors, J integral, crack tip opening displacement) is limited by the use of standardized test specimens, thus allowing the specialized software to calculate the crack length. If these tests must be performed using non-standardized specimens or the actual geometry of the structural part, the crack length can be determined via optical technologies, electrical potential variation or digital image correlation. This paper presents a simple and cheap method for crack length calculation by graphical analysis of video images. Using a high resolution video camera, snapshots of the crack are taken at certain intervals. The images are then analysed using specialised software and the crack length is calculated. The method allows fracture tests to be performed on test machines that do not have implemented fracture software.

 Rezumat
Determinarea experimentală parametrilor de mecanica ruperii (factorii de intensitate a tensiunii, integrala J, deschiderea la vârful fisurii) este limitată de utilizarea epruvetelor standardizate, astfel încât algoritmii integraţi în softurile maşinilor de încercat să poată calcula lungimea fisurii. În cazul în care este necesară efectuarea unor încercări pe epruvete cu geometrie nestandardizată sau chiar pe piese reale, determinarea lungimii fisurii se poate face optic, prin analiza variaţiei potenţialului electric sau prin corelarea digitală a imaginilor. Lucrarea de faţă propune o metodă deosebit de simplă şi ieftină pentru determinarea lungimii fisurii, care constă în prelucrarea grafică a imaginilor. Utilizând o cameră video cu rezoluţie înaltă, se preiau instantanee la intervale de timp calculate, iar cu ajutorul unui soft se obţine rapid lungimea fisurii. Metoda poate fi utilizată şi pentru efectuarea unor încercări pe maşini fără software de mecanica ruperii dedicat.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti