TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Crack Growth Rate for an Eccentric Tensile in Connection to the Asymmetry Coefficient for a Stainless Steel
(Viteza de creştere a fisurii pentru o īntindere excentrică īn raport cu coeficientul de asimetrie, pentru un oţel inoxidabil)
Vol LXIV • No. 4/2012
Vālcu Roşca, Ionuţ Daniel Geonea
Universitatea din Craiova, Facultatea de Mecanică, Calea Bucureşti 165, Craiova
e-mail: rosca_valcu@yahoo.com

 Keywords   crack, stress intensity factor (SIF), asymmetry coefficient, crack growth rate (da/dN).

 Abstract
The paper intends a study of the propagation speed for cracks of the da/dN kind, into an Austen steel employed at the refrigerating plants from the chemical industry. The testing was made with flat test of the CT model, with a lateral notch, the stress being an eccentric stretch. The cycles were of the positive oscillatory kind, with the asymmetry coefficients R=0.1, R=0.3 and R=0.5, and the test was made at normal temperature. The crack lengths a and the corresponding cycles numbers N were noted. With the help of some numerical computation programs were determined dK, the stress intensity factor, and da/dN, the crack's propagation rate. In the end were traced the graphs of the variating da/dN, in connection with the defect's length a, respectively with the dK index, for the three asymmetry coefficients.

 Rezumat
Lucrarea are ca scop un studiu al vitezei de propagare a fisurii notată cu da/dN īntr-un oţel inoxidabil folosit la instalaţiile frigorifice din industria chimică. Īncercările au fost efectuate pe epruvete plate model CT, cu crestătură laterală, iar solicitarea fiind de tracţiune excentrică. Ciclurile de solicitare au fost de tipul oscilante pozitive, cu coeficienţii de asimetrie R=0,1, R=0,3 şi R=0,5. Īncercările au fost realizate la temperatura normală. Īn timpul experimentărilor s-au notat lungimea fisurii a şi numerele de cicluri corespunzătoare N. Cu ajutorul unor programe de calcul numeric s-a determinat variaţia factorului de intensitate a tensiunii ΔK şi variaţia vitezei de propagare a fisurii da/dN. Īn final, cu aceste mărimi s-au trasat grafice de variaţie pentru viteza de fisurare da/dN īn raport cu lungimea defectului a, respectiv īn raport cu factorul de intensitate a tensiunii ΔK, pentru cei trei coeficienţi de asimetrie.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti