TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Using Finite Element Method to Study the Behavior under Uniaxial Traction of Different Types of Weaves
(Utilizarea metodei elementului finit la studiul comportării la tracțiune uniaxială a diferitelor tipuri de țesături)
Vol LXIV • No. 4/2012
Mihaela Oleksik, Adrian Pascu, Valentin Oleksik
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Str. Emil Cioran, 4, Sibiu, Romania
e-mail: mihaela.oleksik@yahoo.com, adrian.pascu@ulbsibiu.ro, valentin.oleksik@ulbsibiu.ro

 Keywords   uniaxial tension, finite element method, wave behavior.

 Abstract
This study presents an analysis with the aid of the finite element method of different type of weaves (plain weave, basket weave and satin weave) concerning their behavior in uniaxial tension test. There are revealed the results obtained for the case of uniaxial soliciting type of these three types of weaves with and without defects. The purpose of this study is to determine the way in which the defects that may appear have an influence (and in what way) upon mechanical characteristics of these types of structures used in the manufacturing of airbags in the facility of cars.

 Rezumat
Lucrarea de faţă prezintă un studiu cu ajutorul metodei elementului finit a diferitelor tipuri de ţesături (tip pânză, tip coş şi satin) privind comportarea acestora la tracţiune uniaxială. Sunt prezentate rezultatele obţinute pentru cazul de solicitare uniaxială a acestor trei tipuri de ţesături fără defecte şi cu defecte (fire rupte). Scopul acestui studiu este de a determina modul în care defectele ce pot apare au influenţă (şi în ce mod) asupra caracteristicilor mecanice ale acestor tipuri de structuri utilizate la confecţionarea airbag-urilor din dotarea automobilelor.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti