TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Assessment of the Remaining Strength Factor for Pipelines Subject to Local Metal Loss
(Evaluarea factorului rezistenţei reziduale pentru conductele cu defecte locale de tip lipsă de material)
Vol LXIV • No. 4/2012
Gheorghe Zecheru, Evelyn Nicolae
Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: gzecheru@upg-ploiesti.ro

 Keywords   pipeline, local metal loss, Remaining Strength Factor - RSF.

 Abstract
This paper presents a procedure for determining the remaining strength factor (RSF) for pipelines that have components subject to local metal loss. The demands from API 579-1/ASME FFS-1 regarding the characterisation of the flaws' gravity by using the minimum value of RSF are respected by applying the procedure proposed by the authors. The case studies presented in the paper lead to the conclusion that, for an operative and sufficient level of confidence evaluation of pipelines with this type of flaws, the RSF value calculated by considering the profile and real dimension of the detected flaws can be utilized, and that the decision of applying the laborious method for determining the minimum value of RSF, recommened by API 579-1/ ASME FFS-1, is not always justified.

 Rezumat
În lucrare se prezintă o procedură de determinare a factorului rezistenţei reziduale (RSF) pentru conductele tehnologice şi de transport care prezintă defecte suprerficiale locale de tip lipsă de material. Aplicarea procedurii propuse de autori asigură respectarea cerinţelor formulate în API 579-1 /ASME FFS-1 privind caracterizarea gravităţii acestor defecte cu ajutorul valorii minime a RSF. Studiile de caz prezentate în lucrare conduc la concluzia că pentru o evaluare operativă şi cu un nivel de încredere suficient a conductelor cu astfel de defecte se poate utiliza valoarea RSF calculată considerând configuraţia şi dimensiunile reale ale defectelor depistate, nefiind întotdeauna justificată aplicarea metodei laborioase de determinare a valorii minime a RSF, recomandată de API 579-1 / ASME FFS-1.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti