TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The mayor - executive local public authority in Romania and some member states of the European Union
(Primarul - autoritate publică locală executivă în România şi în unele state membre ale Uniunii Europene)
Vol LXIV • No. 1/2013
Cătălina Ştefania Szekely
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: catalinaupg@yahoo.com

 Keywords   subsidiarity, local council, mayor, executive authorities, local public administration, local collectivities.

 Abstract
This paper aims to analyze the activities of mayors from a theoretical point of view, but also to present some practical aspects of their work. According to the principle of subsidiarity - a European principle - the decision must be taken by the authorities who are closest to the citizen. Applying this principle is easy to understand that one of the authorities elected by the voting citizens of administrative units is the mayor. He/she has the quality of executive public authority, as they must implement the decisions taken by the local council.

 Rezumat
Această lucrare îşi propune să analizeze din punct de vedere theoretic activitatea primarului, dar să prezinte şi unele aspecte practice ale activităţii acestuia. Potrivit principiul subsidiarităţii - principiu de factură europeană - decizia trebuie să fie luată de către autorităţile care se află cel mai aproape de cetăţean. Aplicând acest principiu este lesne de înţeles că una dintre autorităţile alese de către cetăţenii cu drept de vot din unităţile administrativ-teritoriale este primarul. Acesta are calitatea de autoritate publică executivă, deoarece trebuie să pună în aplicare hotărârile adoptate de către consiliul local.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti