TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Employment relationships and the contract for exercising the military profession within the Ministry of National Protection
(Relațiile de muncă și contractul de exercitare a profesiei de militar în Ministerul Apărării Naționale)
Vol LXIV • No. 1/2013
Eufemia Vieriu
Petroleum - Gas University of Ploieşti, Bd. Bucureşti, No. 39, Ploieşti, Romania
eufemia_vieriu@yahoo.com

 Keywords   employment relationships of regular soldiers, practicing military, public right rapport, special procedures.

 Abstract
Military people perform their activity within the public institutions on the basis of the appointment in office by the competent organs according to law or established by the order of the leader of the public institution, not on the grounds of an employment agreement. The rapports between military people and the military institution in which they are named are service rapports, not work rapports.
Being opposed to the status of civil person, the military status is characterized by: the membership to the armed forces as a public service of the state for national protection; specialization in handling and management of the armed violence methods or in services requiring their functioning; accomplishment of specific missions in which fight against external aggressors is essential and that imply endangering or sacrificing one's life; the obedience of a strict discipline regime based on unconditional hierarchical subordination and the obligatory execution of orders, the quality of public agent of the state in the accomplishment of missions and restriction of some fundamental rights and liberties for the efficiency of the activity.
Taking into account the considerations above, military people are in a public right rapport regarding the work they perform and not in a Labor right rapport.
In this article will be analyzed employment relationships of regular soldiers, interdictions and incompatibilities, practicing military and special procedures applicable to military persons regarding the suspension and termination of the work rapports.

 Rezumat
Cadrele militare îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor publice pe baza numirii în funcţie de către organele competente potrivit legii sau stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei publice şi nu în baza unui contract de muncă. Raporturile dintre cadrele militare şi instituţia militară în care sunt numite sunt raporturi de serviciu şi nu raporturi de muncă.
Fiind opus statutului de persoană civilă, statutul de militar se caracterizează prin: apartenenţa la forţele armate ca serviciu public al statului destinat apărării naţionale; specializarea în mânuirea şi managementul mijloacelor violenţei armate sau în servicii destinate funcţionarii acestora; îndeplinirea unor misiuni specifice între care esenţială este lupta împotriva agresorilor externi şi care implică sacrificiul vieţii sau punerea în pericol a acesteia; supunerea unui regim de disciplină strictă bazată pe subordonare ierarhică necondiţionată şi executarea obligatorie a ordinelor; rezervarea acestei calităţi numai cetăţenilor, nu şi străinilor; calitatea de agent public al statului în îndeplinirea misiunilor; restrângerea unor drepturi şi libertăţi fundamentale în vederea eficientizării activităţii.
Luând în considerare afirmaţiile de mai sus, cadrele militare se află într-un raport de drept public în munca pe care o prestează şi nu într-unul de dreptul muncii.
În acest articol vor fi analizate relaţiile de muncă ale militarilor de carieră, interdicţii si incompatibilităţi, procedurile speciale aplicabile cadrelor militare privind suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti