TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Regulations of the Obligatory Provisions of the Individual employment contract
(Reglementarea clauzelor obligatorii ale contractului individual de muncă)
Vol LXIV • No. 1/2013
Eufemia Vieriu*, Dumitru Vieriu**
Petroleum - Gas University of Ploieşti, Bd. Bucureşti, No. 39, Ploieşti, Romania
eufemia_vieriu@yahoo.com
**Bucharest Bar, Str. Dr. Râureanu No. 3, Bucharest, Romania
dumitru_vieriu@yahoo.com

 Keywords   individual employment contract, the place of work, conditions of work, salary.

 Abstract
An individual labor agreements a agreement based on which a natural entity, called employee, undertakes to perform work for and under the authority of an employer, who is a natural or legal entity, in return for a remuneration, called wages.
The individual labor agreement must encompass the following elements: the parts of the contract; its object, the duration of the contract, the work place, the work type, the job duties, work conditions, work durations, leave, remuneration, the specific rights regarding work security and health, the parts' rights and obligations, clauses, and final dispositions.
Among the most important clauses of the individual labor agreement there are the ones that refer to the rights and obligations of the two parts - the employee and the employer.
Regarding the most important clauses within the individual labor agreement, I will refer to them in the following article.

 Rezumat
Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.
Contractul individual de muncă, trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele elemente: părţile contractului, obiectul său, durata contractului, locul de muncă, felul muncii, atribuţiile postului, condiţiile de muncă, durata muncii, concediul, salarizarea, drepturi specific legate de sănătatea şi securitatea în muncă, drepturi şi obligaţii ale părţilor, clauze şi dispoziţii finale.
În ceea ce priveşte cele mai importante clauze cuprinse în contractual individual de muncă, voi face referire în articolul prezentat.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti