TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The legal nature of the actions taken by employees during labor debates. Case Study
(Natura juridică a acţiunilor întreprinse de către angajaţi în timpul litigiilor de muncă. Studiu de caz)
Vol LXIV • No. 1/2013
Dragoş Lucian Rădulescu
Petroleum Gas University of Ploiesti, Bd. Bucuresti, nr. 39, Ploiesti

 Keywords   dismissal, objection, responsibility, compensation.

 Abstract
Dismissal for reasons beyond the employee control can be performed under art. 65 par. (1) of the Labour Code representing individual employment termination due to the abolition of the position held by the employee, for one or more reasons not related to his person. According to par. (2) abolishing a job must be effective and have a real and serious cause. Regarding the manner of dismissal it may be individual or collective, employees dismissed for reasons not related to their person benefiting from active measures to combat unemployment and receiving compensation as provided by law and the applicable collective labor agreement.

 Rezumat
Concedierea pentru motive independente de voința angajatului pot fi efectuate în temeiul art. 65 alin. (1) din Codul Muncii reprezintă încetarea individual de muncă ca urmare a eliminării din funcția deținută de către angajat, pentru unul sau mai multe motive care nu țin de persoana sa. Potrivit alin. (2) desființarea unui loc de muncă trebuie să fie eficiente și să aibă o cauză reală și serioasă. În ceea ce privește modul de concediere poate fi individuală sau colectivă, salariaților concediați pentru motive care nu țin de persoana lor beneficiază de măsuri active de combatere a șomajului și de a primi compensații în condițiile prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti