TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Questions and interpellations - concrete and direct means of exerting parliamentary control
(Întrebările şi interpelările - forme concrete şi directe de exercitare a controlului parlamentar)
Vol LXIV • No. 1/2013
Mihaela - Adina Apostolache
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: mihapostolache@yahoo.com

 Keywords   control, question, interpellation, Parliament, informing.

 Abstract
The article regards the theme of questions and interpellations as a means of parliamentary control over the Government. The Parliament, as a stakeholder of the sovereign will of the people exerts the political control over the activity of the Government that it has entrusted. The questions and interpellations addressed by the senators and deputies to the Government or individually to its members are constitutionally stipulated in article 112, that establishes the obligation of the Government and of each of the members of Parliament to answers the questions and interpellations raised by the Parliament members.

 Rezumat
Articolul abordează tema întrebărilor şi interpelărilor ca modalitate de control parlamentar asupra Guvernului. Parlamentul, ca depozitar al voinţei suverane a poporului exercită controlul politic asupra activităţii Guvernului căruia i-a acordat încredere. Întrebările şi interpelările adresate de senatori şi deputaţi Guvernului sau individual membrilor acestuia îşi găsesc consacrarea constituţională în art. 112, care stabileşte obligaţia Guvernului şi fiecăruia dintre membrii săi să răspundă întrebărilor şi interpelărilor formulate de parlamentari.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti