TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Considerations regarding the political statement of members of Parliament
(Consideraţii privind declaraţia politică a parlamentarilor)
Vol LXIV • No. 1/2013
Mihai-Cristian Apostolache
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: mihaiapostolache5@yahoo.com

 Keywords   freedom of speech, political statement, immunity, opinion.

 Abstract
The article has the purpose to present one of the means of expression for the members of Parliament and that is the political statement. The political statement has its consecration in the Romanian legislation, but also in the legislation of other states, through it the senators and deputies expressing their position regarding the problems and subjects of national level, European and international. Through political statements, the Parliament members take a stand in what regards a certain problem expressing a position in favor of rezolving it.

 Rezumat
Articolul are menirea de a prezenta una din modalităţile de exprimare a parlamentarilor, şi anume declaraţia politică. Declaraţia politică îşi găseşte consacrarea în legislaţia românească, dar şi în legislaţia altor state, prin intermediul ei senatorii şi deputaţii exprimându-i poziţia cu privire la probleme şi subiecte de nivel naţional, european şi internaţional. Prin declaraţii politice, parlamentarii iau, practic, atitudine în legătură cu o anumită problemă, exprimând o poziţie în favoarea rezolvării ei.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti