TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Requirements regarding the form of the bill of exchange. Comparison between uniform law and Anglo-American Law
(Cerinte in ceea ce priveşte forma cambiei. Comparatie între dreptul uniform şi legea anglo-americană)
Vol LXIV • No. 1/2013
Silvia Cristea
The Law Department, Academy of Economics Studies, Bucharest
Associate Researcher at the "Andrei Rădulescu"
Legal Research Institute of the Romanian Academy

 Keywords   none provided

 Abstract
At a moment when analysis is required as we approach the third millennium, we realize that the attempts to unify the law on the bill of exchange have not yielded concrete results. The list of the unification attempts includes the Bustamante Code, the Hague Convention and the Geneva Convention, but also the 1988 UNCITRAL New York Convention regarding the international bill of exchange and the promissory note (UNB).
UNB formulates a range of innovating solutions, considered to be a real progress in thus unification process as it attempt to remove, on the one hand, the differences between the basic rules on the bill of exchange in the common law and the rules in the Geneva law and on the other hand, the lack of unity in the contradicting regulations in this field.
This paper deals with the success and the lack of success of these regulations as we consider it useful to present institutions of the Anglo-American system, of the Geneva system and of the Romanian system.

 Rezumat
Într-un moment când analiza este necesar ca ne apropiem de al treilea mileniu, ne dăm seama că încercările de a unifica Legea cu privire la proiectul de lege de schimb nu au avut rezultate concrete. Lista de tentative de unificare include Codul Bustamante, Convenţia de la Haga şi Convenţia de la Geneva, dar, de asemenea, UNCITRAL Convenţiei de la New York din 1988 cu privire la proiectul de lege internaţională de schimb şi biletului la ordin (UNB).
UNB formulează o serie de solutii inovatoare, considerate a fi un progres real în astfel procesul de unificare, deoarece încearcă să elimine, pe de o parte, diferenţele dintre regulile de bază cu privire la proiectul de lege de schimb în dreptul comun şi a normelor în Geneva drept şi pe de altă parte, lipsa de unitate în reglementările contradictorii din acest domeniu.
Această lucrare se referă cu succes şi lipsa de succes a acestor reglementări aşa cum consideră că este util pentru a prezenta instituţiilor din sistemul anglo-american, a sistemului de la Geneva şi a sistemului românesc.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti