TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Getting over Stereotypes in Teaching - Learning History and Geography. Beyond the Knowledge about - Building-up Some Environment Exploration Skills for the Primary-school Pupils
(Depăşirea stereotipiilor în predarea - învăţarea istoriei şi geografiei. Dincolo de cunoaşterea despre - formarea unor deprinderi de explorare a mediului înconjurător la şcolarii mici)
Vol LXIV • No. 1/2013
Gheorghe Calcan
Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești
E-mail: calcangheorghe@yahoo.com

 Keywords   methodology of history, learning as a process.

 Abstract
This paper subsumes to the methodology and didactics of history of the young pupils. It also emphasizes the characteristics of the so close relationship between History and Geography. After defining the stereotypes and their negative role in pupils' education, the paper insists on the necessity of building up some representations through personal effort, through action (exploration and research). Survey of the historical document and use of the map could be the starting point of this action. The didactic process must be a dynamic one in which the two actors, teacher and pupil, are two authorities joining their efforts and even their roles.

 Rezumat
Această lucrare se subsumează metodicii şi didacticii istoriei şcolarilor mici. Lucrarea evidenţiază totodată particularitatea legăturilor atât de strânse dintre istorie şi geografie. După definirea stereotipiilor şi a rolului lor negativ în educarea şcolarilor, lucrarea insistă pe necesitatea formării unor reprezentări prin efort propriu, prin acţiune (explorare şi cercetare). Studierea documentului istoric şi lucrul cu harta poate reprezenta punctul de început al acestei acţiuni. Actul didactic trebuie să fie un proces dinamic în care cei doi actori: profesorul şi elevul sunt două autorităţi ce-şi conjugă eforturile şi chiar rolurile.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti