TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
A New Interpretation of the Phasor Theory on Powers under Non-Sinusoidal Current
(O nouă interpretare a teoriei fazoriale a puterilor în curent nesinusoidal)
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Alexandru Bitoleanu, Mihaela Popescu
University of Craiova, Electromechanical Faculty, Romania
e-mail: abitoleanu@em.ucv.ro;mpopescu@em.ucv.ro

 Keywords   powers components, distortion powe, rectifier driving system.

 Abstract
This paper is aimed to finding the corelation between the instantaneous complex powers components and the steady state powers under non-sinusoidal current (apparent power, active power, reactive power and distortion power). So, to ascertain that compensating of alternative parts of instantaneous active and reactive powers establishes a sinusoidal current in the parallel active filter using. The mathematical demonstration is found. Also, definitions for apparent power, distortion power and complex instantaneous distortion power are introduced. These definitions verify the orthogonal condition of active, reactive and distortion powers. The DC motor and full control rectifier driving system is used as study case.

 Rezumat
Lucrarea şi-a propus găsirea unor relaţii între componentele puterii complexe instantanee în regim ne sinusoidal şi puterile aparentă, activă, reactivă şi deformantă. Se arată, prin simulare şi analitic, că, în cazul unui filtru activ paralel, prin compensarea componentelor alternative ale puterilor instantanee activă şi reactivă, curentul absorbit de la reţea devine sinusoidal. De asemenea, se propun definiţii pentru puterea aparentă, puterea deformantă şi puterea deformantă complexă instantanee şi se regăsesc expresiile cunoscute, în funcţie de componentele armonice. Aceste definiţii verifică şi condiţia de ortogonalitate a puterilor introdusă de C. Budeanu. Un sistem de acţionare cu motor de c.c. şi redresor trifazat complet comandat este utilizat ca şi studiu de caz.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti