TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Fatigue Life Estimation Based on the Correlation between the Plastic Strain Energy per Cycle and the Specimen Heating During Cycling
(Estimarea duratei de viaţă la oboseală pe baza corelării energiei de deformare plastică pe ciclu de încercare şi creşterea temperaturii epruvetelor încercate la oboseală)
Vol LXV • No. 4/2013
Vlad Ulmanu, Gheorghe Drăghici, Nicolae Şuga, Alin Diniţă
Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: vulmanu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   fatigue, strain energy, infrared thermography

 Abstract
A fatigue life prediction method for a specimen subjected to axial low cycle loading is proposed assuming that the internal heating during cycling is the result of the conversion of plastic strain hysteresis energy to heat. Smooth cylindrical specimens of a Cr-Mo quenched and tempered steel were subjected to a fully reversed strain control loading for five strain amplitudes, determining the stress-strain response, the mechanical properties and the fatigue life. During testing, the surface temperature evaluation of the specimen was continuously measured using the infrared thermographic technique. The number of cycles to failure is determined by equaling the plastic strain hysteresis energy per cycle, represented by the area enclosed by the loop, analytically related to fatigue life, and the thermal energy calculated based on the temperature increment. A good agreement between experimental and predicted fatigue lives was observed.

 Rezumat
In lucrare se prezinta o metodă de estimare a duratei de viaţă la oboseală a unei epruvete supusă la oboseală în domeniul durabilităţilor mici pe baza ipotezei că încălzirea internă în timpul încercării este rezultatul conversiei energiei de deformare plastică pe ciclu. Cinci epruvete cilindrice, realizate dintr-un oţel călit şi revenit Cr-Mo, au fost supuse unor cicluri de încărcare cu amplitudinea deformaţiei constantă, determinându-se dependenţa tensiune - deformaţie, caracteristicile mecanice şi caracteristicile de material specifice oboselii în domeniul durabilităţilor mici. În timpul încercărilor, evaluarea temperaturii suprafeţei epruvetelor a fost măsurată folosind tehnica termografică în infraroşu. Numărul de cicluri până la cedare prin oboseală este stabilit prin egalarea energiei de deformare plastică pe ciclu şi energia termică calculată pe baza creşterii temperaturii epruvetelor.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti