TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Analysis of Helical Shaft Fracture during Exploitation of Rotary Screw Compressor
(Analiza ruperii în serviciu a arborelui elicoidal din componenţa unui compresor cu şurub)
Vol LXV • No. 4/2013
Alin Diniţă*, Evelyn Nicolae**
* Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: adinita@upg-ploiesti.ro
** Facility Engineering Department, Petrom S.A., Petrom City, Str. Coralilor 22, District 1
e-mail: evelyn.nicolae@petrom.com

 Keywords   screw compressor, helical shaft, friction, cavity

 Abstract
This paper describes the results of laboratory analyses – metallographic specimens and strength tests – performed in order to evaluate the causes that determined the fracture during exploitation of a component of the rotary screw compressor (the helical shaft), compressor that accumulated a total number of 24928 hours in service.

The performed analyses (macroscopic examination, chemical composition determination, strength determination, microstructural analysis, and microfractographic analysis) led to the hypothesis that the main cause of the failure during exploitation of the Helical Shaft part was the presence of macro and microcavities from the start ingot used to manufacture the analysed part.

 Rezumat
Lucrarea prezintă rezultate analizelor de laborator - probe metalografice şi încercări de duritate - efectuate pentru evaluarea cauzelor care au determinat ruperea în serviciu a reperului arbore elicoidal, din componenţa unui compresor cu şurub, compresor ce a acumulat un număr total de 24928 ore de funcţionare.

Analizele efectuate (examinare macroscopică, determinare compoziţie chimică, determinare duritate, analiză microstructurală si analiză microfractografică) au condus la formularea ipotezei conform căreia, principala cauză care a determinat cedarea in exploatare a piesei tip arbore elicoidal este reprezentată de prezenţa unor defectelor de tip macro şi microretasuri provenite de la lingoul de pornire, utilizat la realizarea piesei analizate.
Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti