TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
On a Synthesis Problem of the Mechanism of a Sucker Rod Pumping Unit
(Asupra unei probleme de sinteză a mecanismului unei unităţi de pompare)
Vol LXV • No. 4/2013
Georgeta Toma, Alexandru Pupăzescu, Dorin Bădoiu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: georgeta_tm@yahoo.com

 Keywords   pumping unit mechanism, stroke, synthesis

 Abstract
In the paper some results concerning the positional analysis and synthesis of the mechanism of a sucker rod pumping unit are presented. The stroke of a conventional sucker rod pumping unit is determined in an analytical form depending on the lengths of the component links, using the powerful functions for symbolical calculus integrated in Maple program. The influence of the variation of the length of the crank on the stroke value is particularly analyzed. An algorithm that permits the calculus of the length of the crank when the value of the stroke is imposed is also presented. Finally, some interesting simulation results in the case of C 640D-365-144 pumping unit are presented.

 Rezumat
In articol sunt prezentate o serie de rezultate privind analiza poziţională a mecanismului unei unităţi de pompare. Cursa unităţilor de pompare convenţionale este determinată într-o formă analitică în funcţie de lungimile elementelor componente, folosind puternicele funcţii de calcul simbolic integrate în programul Maple. In mod particular este analizată influenţa variaţiei lungimii manivelei asupra valorii cursei. De asemenea, se prezintă un algoritm care permite calculul lungimii manivelei când se impune valoarea cursei. In final, se prezintă o serie de rezultate interesante ale simulărilor efectuate în cazul unităţii de pompare C 640D-365-144.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti