TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
CHOPS (Cold Heavy Oil Production with Sand) Trial in an Oilfield from Romania
(Experimente CHOPS (Cold Heavy Oil Production with Sand) într-un zǎcǎmânt din România)
Vol LXV • No. 4/2013
Marian Irimia*, Iulian Nistor**
* OMV Petrom S.A., Bucureşti, Romania
e-mail: marian.irimia2@petrom.com
** Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: nistor@upg-ploiesti.ro

 Keywords   oil, heavy, sand, unconsolidated, production, reservoir

 Abstract
Cold Heavy Oil Production with Sand (CHOPS) has been successfully applied in Canadian heavy oil fields for about 20 years, providing as much as 20% of Canadian crude oil output in 2001 - 2003. The major Canadian CHOPS field characteristics are unconsolidated sand, low oil qualities (API ~ 11°-14°, viscosities up to 20,000 cP), reservoir thicknesses (<15m) too thin to justify thermal recovery methods, and sufficient solution gas ratios (>7 m3/m3) to help drive oil and sand to the wellbore.
In 2009 it was established a program to achieve an evaluation of the potential of CHOPS in the field from Romania which will be called Field A. It was based on the collection of a great deal of relevant data (largely from Canadian experience) and from a four-day workshop (September 21-24, 2009). The CHOPS trial was proposed to start with the completion of the new wells X_1, X_2 and X_3. Based on similar fields (no mathematical model is available) - for a CHOPS trial with better oil qualities such as prevailing at Field A - a production rate increase of 2-4 times the regular gravel pack completion rate was expected.


 Rezumat
Producţia la rece a ţiţeiului greu împreuna cu nisipul - Cold Heavy Oil Production with Sand (CHOPS), a fost aplicatǎ cu succes pe zǎcǎminte de ţiţei greu din Canada de aproape 20 de ani, furnizând nu mai puţin de 20% din producţia brutǎ de ţiţei în perioada 2001 - 2003. Principalele caracteristici ale zǎcǎmintelor din Canada pe care s-a implementat tehnologia CHOPS sunt nisipuri neconsolidate, calitǎţi scǎzute ale ţiţeiului (API ~ 11°-14°, viscozitǎţi de pânǎ la 20000 cP), grosimi mici (<15m), strate prea subţiri pentru a justifica metodele termice de recuperare, dar suficiente gaze în soluţie (>7 Nm3/m3) pentru a ajuta curgerea ţiţeiului şi nisipului spre gaura de sondǎ.
În 2009 a fost stabilit un program de realizare a unei evaluǎri a potenţialului aplicǎrii tehnologiei CHOPS pe un zǎcǎmânt A din România. Acest program a avut la bazǎ exemple relevante din experienţa CHOPS aplicatǎ în Canada şi a unui workshop desfǎşurat pe 21-24 Septembrie 2009. Experimentele CHOPS au fost propuse a fi efectuate în sondele noi X_1, X_2 şi X_3. Pe baza zăcămintelor similare (un model matematic nu este disponibil încǎ) ? pentru experimentele CHOPS cu mai bune calitǎţi ale ţiţeiului, aşa cum sunt preponderente pe zǎcǎmântul A - a fost aşteptatǎ o creştere a producţiei de 2-4 ori, comparativ cu cazul sondelor echipate în sistemul gravel - packing.
Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti