TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Studies and Experimental Determinations on the Increase of the Gantry Cranes Work Safety in Static and Dynamic Working Regime
(Studii şi determinări experimentale pentru mărirea siguranţei în funcţionare a macaralelor capră, în regim static şi dinamic de solicitare)
Vol LXVI • No. 1/2014
Gheorghe N. Radu, Ioana Sonia Comănescu, Pavel Romică Ciulei
Transilvania University of Braşov, Braşov, Romania
e-mail: rngh@unitbv.ro; ioanacom@unitbv.ro

 Keywords   gantry crane, deflection, oscillations, modal analysis

 Abstract
The need for cranes is extremely wide and various. The present research is focused on the gantry cranes, which are largely spreaded as destination and work conditions. The study of the above mentioned cranes is the subject of a classical analytical approach and also of an actual approach of high interest – the Finite Element Method (FEM) of the mechanical structures. An experimental approach which confirms the methods and the results obtained through other methods is also achieved.
The analysis was performed on a particular structure - a 3D one consisting mainly on beams, loaded in static and dynamic regime. One emphasizes the fact that this above mentioned structure is a particular one, on which one tries to get some original contributions concerning the improving of the work safety.
The work safety of the mechanical structures subjected to the static and dynamic load’s action represents a highly complex issue. The precise knowing and understanding through adequate techniques and technologies of the whole structure but of the components, too regarding the state of stress, stands at the base of the work safety. One established that the structure’s answer analysis in static and dynamic regime, mainly expressed by the values of the displacements and stresses fields is essential for the work safety. From the analysis of the current stage concerning the strength and stability studies for the gantry crane, taking into account the actual valid standards, the content of the calculation, based on the experts actual recommendations and on the prescripts presently used at the design and calculus of the gantry crane, the authors emphasize an important conclusion for the ensuring of the crane’s work safety: the current standards do not approach issues regarding the vibratory state; certainly one states that the first signs regarding a bad working and changes in the evolutions of the technical state, respectively, appear in the "vibratory mark" of the structure.


 Rezumat
Nevoia unor macarale este extrem de vastă şi diversă. Acest studiu se referăla macarale de tip capră de o mare răspândire cadestinaţie şi condiţii de lucru. Există o abordare clasică, analitică, dar există şi o abordare numerică de mare actualitate şi forţă de analiză a structurilor mecanice - metoda elementelor finite; s-a realizat şi o abordare experimentală care să valideze metodele şi rezultatele obţinute prin celelalte metode.
Analiza este făcută pe o structură deosebită; este vorba de o structură spaţială, realizată preponderent din bare, solicitată în regim static şi dinamic. Se subliniază faptul că această structură este una specială, la care se încearcă unele contribuţii în mărirea siguranţei în funcţionare.
Siguranţa în funcţionare a structurilor mecanice, supuse acţiunii sarcinilor în regim static şi dinamic reprezintă o problematică foarte complexă. La baza siguranţei în funcţionare stă cunoaşterea cât mai exactă, prin tehnici şi tehnologii adecvate a stărilor de solicitare a structurii în ansamblu dar şi a elementelor componente. Se constată că o importanţă capitală în sensul siguranţei în funcţionare o are analiza răspunsului structurii în regim static şi dinamic, exprimat în principal prin valorile câmpului deplasărilor şi al tensiunilor.
Din analiza stadiului actual al studiilor de rezistenţă şi stabilitate din cazul macaralelor capră, ţinând cont de normativele de specialitate în vigoare, din studiul conţinutului notelor de calcul, pe baza recomandărilor de specialitate şi a prescripţiilor respective utilizate până acum în proiectarea şi calculul macaralelor capră, autorii, ajung la o concluzie consistentă pentru asigurarea siguranţei în funcţionare a macaralelor: normativele în vigoare NU abordează probleme legate de starea vibratorie a acestor. Cu certitudine afirmăm că primele semne privind o proastă funcţionare, respectiv schimbări în evoluţia stării tehnice apar în "amprenta vibratorie" a structurii.
Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti