TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Contact Fatigue from Theory to Experiment
(Oboseala de contact, de la teorie la experiment)
Vol LXVI • No. 1/2014
Rodica Munteanu
Universitatea Transilvania din Braşov, 29, B-dul Eroilor, 29, Braşov
e-mail: rodicatm@unitbv.ro

 Keywords   Contact fatigue, rolling, gliding

 Abstract
This paper aims to make an evidence of the main aspects regarding the deterioration of surfaces affected by contact fatigue. One possible way to reduce the deterioration of contact surfaces can be the option of the geometry of surfaces in contact, this paper containing the justification for using a certain type of test bar.
The trials for the contact fatigue were made using an original device having a test bar made of various materials with the same sizes and with different functioning methods.


 Rezumat
Lucrarea de faţă îşi propune trecerea în revistă a aspectelor principale cu privire la deteriorarea suprafeţelor la oboseala de contact. O posibilitate de reducere a deteriorării suprafeţelor de contact poate fi alegerea geometriei suprafeţelor în contact, în lucrare apărând justificarea folosirii unui anumit tip de epruvetă.
Încercările la oboseala de contact s-au făcut cu un dispozitiv original cu o epruvetă din diferite materiale cu aceleaşi dimensiuni şi cu regimuri diferite de funcţionare.
Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti