TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Procedural Aspects on the Application of the Risk-Based Maintenance Concept in the Case of Structural Integrity Assessment
(Aspecte procedurale referitoare la aplicarea conceptului de mentenanţă bazată pe risc în cazul evaluării integrităţii structurale a echipamentelor pentru procese industriale)
Vol LXVI • No. 1/2014
Ion Durbacă*, Adrian-Costin Durbacă**
* University Politehnica of Bucharest, Faculty of Mechanical Engineering and Mechatronics
e-mail: ion.durbaca@yahoo.com
** National Company for Control of Boilers, Lifting Equipment and Pressure Vessels (CNCIR)

 Keywords   maintenance, risk of failure, matrix of risk, structural integrity, process equipment.

 Abstract
The paper presents and discusses the essential aspects specific to the application of the national concept of risk based maintenance (RBM), focused on reliability (RCM) and focused on the performance of equipment and facilities in the process industries. Currently, this type of maintenance is one of the most modern and innovative conceptual models which is based on control, monitoring and risk based inspection (RBI), uses a specific application procedure with great benefits and superior performance on improving the safety, integrity and structural reliability of equipment and industrial installations, reduces costs by eliminating ineffective operations of diagnostics, control, monitoring and inspections, and increases the availability of basic technical equipment.

 Rezumat
Articolul prezintă şi abordează aspectele esenţiale specifice aplicării conceptului de mentenanţă bazată pe risc (RBM), centrată pe fiabilitate (RCM) şi focalizată spre performanţă asupra echipamentelor şi instalaţiilor din industriile de proces. Actualmente, acest tip de mentenanţă reprezintă unul dintre cele mai moderne şi inovative modele conceptuale care se bazează pe controlul, monitorizarea şi inspecţia bazate pe risc (RBI), utilizează o procedură de aplicare specifică cu beneficii însemnate şi performanţe superioare asupra îmbunătăţirii siguranţei, integrităţii şi fiabilităţii structurale a echipamentelor şi instalaţiilor industriale, reduce costurile, prin eliminarea operaţiilor de diagnoză, control, monitorizare şi inspecţie ineficiente, şi creşte disponibilitatea echipamentelor tehnice de bază.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti