TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Temperature - Influence Factor over the Crack Growth Rate in R520 Steel Specimens
(Temperatura - factor de influenţă asupra vitezei de creştere a fisurii în epruvete din oţel R520)
Vol LXVI • No. 1/2014
Vâlcu Roşca, Cosmin Miriţoiu, Alina Romanescu
Facultatea de Mecanică, Universitatea din Craiova, Str. Calea Bucureşti nr. 107, Craiova
e-mail: rosca_valcu@yahoo.com

 Keywords   crack, crack growth rate, stress intensity factor, fatigue

 Abstract
The defects that exist in the body of certain products or the ones that appear during their working grow continuously, determining in the end the element fracture. There were made fatigue testings eccentric tensile on CT model specimens, with side notch made from R520 general steel. The loading asymmetry coefficient was R = 0.3, and the loading temperature were:293K, 253K and 213K, (+20C, -20C and -60C). The studies for the crack propagation rate variation, versus the defect length, respectively versus the stress intensity factor, were made by using some empirical mathematical models, presented by the researchers in this field. The variation graphics were drawn for the three temperatures, simultaneously considered.

 Rezumat
Defectele existente în corpul anumitor piese, sau cele care apar în timpul funcţionării acestora, se dezvoltă continuu, determinând în final ruperea elementului respectiv. Au fost efectuate încercări la oboseală prin întindere excentrică pe epruvete model CT, cu crestătură laterală, executate din oţel de uz general R520. Coeficientul de asimetrie al solicitării a fost R = 0,3 pentru temperaturile de încercare 293K, 253K şi 213K, (+20C, -20C şi -60C). Studiile pentru variaţia vitezei de propagare a fisurii, în raport cu lungimea defectului, respectiv în funcţie de factorul de intensitate a tensiunii, au fost realizate în baza mai multor modele matematice empirice, propuse de cercetătorii în domeniu. Graficele de variaţie au fost trasate pentru cele trei temperaturi, considerate simultan.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti