TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Evaluation of Thermal Diffusivity of the Quaternary Deposits Based on Laboratory Analysis of Samples Taken by Geotechnical Drilling
(Evaluarea difuzivităţii termice a unor depozite cuaternare pe baza analizelor de laborator ale probelor prelevate prin foraj geotehnic)
Vol LXVI • No. 1/2014
Tudora Cristescu, Eugen-Viorel Vasiliu, Monica-Emanuela Stoica
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, 100 680, Ploieşti, România
e-mail: tcristescu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   Layers of the Earth's crust, Thermal diffusivity, Petrophysical measurements.

 Abstract
This paper present a model for calculating the thermal diffusivity of a crust sedimentary deposit, where it is treated as a porous medium saturated with fluid. In the model a range of petrophysical characteristics of the layers are used. Properties were obtained by analyzing, in an authorized laboratory, the cores taken by geotechnical drilling, from the layers investigated. Three models were selected to assess the equivalent thermal conductivity of the fluid-saturated porous medium (weighted geometric mean, Beck based on a modified Maxwell model, Krupiczka). Equivalent volumetric heat capacity of a fluid-saturate, porous medium is calculated as a weighted average of volumetric heat capacity of the components.The proposed model has been used in case studies for calculation of thermal diffusivity of the crust layer, within a region from Romania. Obviously, geophysical exploration data are needed when appropriate however. If that exploration is not possible, then the results of the thermal diffusivity of the crust layers, presented in the paper, may constitute benchmark elements for similar studies which require such knowledge.

 Rezumat
Această lucrare prezintă un model privind calculul difuzivităţii termice a unui depozit sedimentar al crustei terestre, în cazul în care acesta este asimilat unui mediu poros saturat cu fluide. În cadrul modelului sunt utilizate o serie de caracteristici petrofizice ale straturilor. Proprietăţile au fost obţinute prin analizarea, într-un laborator autorizat, a carotelor, prelevate prin foraj geotehnic, din straturile cercetate. Au fost selectate trei modele pentru a estima conductivitatea termică echivalentă a mediului poros saturat cu fluide (medie geometrică ponderată, Beck bazat pe modelul Maxwell modificat, Krupiczka). Capacitatea calorică volumetrică echivalentă a mediului poros, saturat cu fluide, este calculată ca o medie a capacitătilor calorice volumetrice ale componentilor. Modelul propus a fost utilizat în studii de caz destinate calculului difuzivităţii termice a unor straturi ale crustei terestre, dintr-o zonă din România. Desigur ca sunt necesare datele care se obtin prin explorare geofizică. Daca această explorare nu este posibilă, atunci rezultatele privind difuzivitatea termică a straturilor crustei, prezentate in această lucrare, pot constitui o bază de date pentru studii similare.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti