TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
On the Establishment and Visualization of the Multiple Configurations of the Mitsubishi RV-1A Robot System
(Asupra stabilirii şi vizualizării configuraţiilor multiple ale sistemului robot Mitsubishi RV-1A)
Vol LXVI • No. 1/2014
Ion Nae, Dorin Bădoiu, Georgeta Toma
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: badoiu@upg-ploiesti.ro

 Keywords    robot, multiple configurations, position, orientation

 Abstract
The paper presents a method that permits the establishment and the visualization of the multiple configurations of the Mitsubishi RV-1A robot system. The positional analysis is realized with the rotation matrices methodology. The expressions of the generalized coordinates of the mechanism of the Mitsubishi RV-1A robot for obtaining an imposed position and orientation between its tool frame and the base frame are derived. A computer program that permits the calculus of the generalized coordinates of all possible configurations of the Mitsubishi RV-1A robot mechanism has been developed. Some interesting simulation results are presented. Finally, these configurations are visualized using Ciros Studio program.

 Rezumat
Articolul prezintă o metodă care permite stabilirea şi vizualizarea configuraţiilor multiple ale sistemului robot Mitsubishi RV-1A. Analiza poziţională este realizată cu metodologia matricilor de rotaţie. Sunt deduse expresiile coordonatelor generalizate ale mecanismului robotului Mitsubishi RV-1A pentru obţinerea unei poziţii şi orientări impuse între reperul sculei şi reperul de bază al acestuia. S-a realizat un program de calculator care permite calculul coordonatelor generalizate ale tuturor configuraţiilor posibile ale mecanismului robotului Mitsubishi RV-1A. O serie de rezultate interesante ale simulărilor sunt prezentate. In final, aceste configuraţii sunt vizualizate folosind programul Ciros Studio.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti