TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Heat Transfer Analysis of the Liquefied Petroleum Gas Storage Containers
(Analiza transferului de căldură în cazul containerelor pentru depozitarea gazelor petroliere lichefiate)
Vol LXVI • No. 1/2014
Monica Emanuela Stoica, Tudora Cristescu, Lazăr Avram
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, 100 680Ploieşti, Romania
e-mail: monicastoica20022002@yahoo.com

 Keywords   Heat transfer coefficient, cylindrical tanks, insulation

 Abstract
Liquefied petroleum gases (LPG) are composed of a mixture of saturated and unsaturated hydrocarbons mainly with 3 or 4 carbon atoms in the molecule which at the ambient temperature and pressure are in the liquid state.
LPG under pressure at the ambient temperature, once released within the workspace very quickly reaches the vapor-liquid equilibrium state, corresponding to atmospheric pressure. This phenomenon is produced by cooling due to the heat taken out by passing a portion of the liquid in vapor state. It suddenly generates a large amount of vapor.
The paper contains data and computing relations for setting the wall thickness of cylindrical tanks, namely of the heat transfer coefficients by conduction at their wall, as well as case studies both in cylindrical tanks of propane and butane in terms of their insulation and non-insulation.


 Rezumat
Gazele petroliere lichefiate (GPL) sunt formate dintr-un amestec de hidrocarburi saturate şi nesaturate în principal cu 3 şi 4 atomi de carbon în moleculă care la temperatura ambiantă şi sub presiune sunt în stare lichidă.
GPL aflate sub presiune la temperatura ambiantă, odată eliberate în spaţiul de lucru ajung foarte rapid în starea de echilibru lichid ? vapori, corespunzătoare presiunii atmosferice. Acest fenomen se produce prin răcire pe seama căldurii preluate de trecerea unei părţi din lichid în stare de vapori. Se generează brusc o mare cantitate de vapori.
Lucrarea conţine date şi relaţii de calcul pentru stabilirea grosimilor de perete a rezervoarelor cilindrice, respectiv a coeficienţilor de transfer de căldură prin conducţie la peretele acestora, precum şi studii de caz atât la rezervoarele cilindrice de propan, cât şi de butan în condiţiile izolării şi neizolării lor.
Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti