TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Distributions Aureoles of the Gases Concentrations in the Neighborhood of Some Drillings from Gherăieşti
(Aureole de distribuţie a concentraţiilor de gaze în jurul unor sonde de la Gherăieşti)
Vol LXVI • No. 1/2014
Mihail-Cassian Ştefan
AVA Eastern Europe, Str. Vitioarei, no. 3, bl. 84, ap. 16, Ploieşti
e-mail: cassian_stefan@yahoo.ro

 Keywords   gases, concentrations, compounds, accumulations, emanations, dwelling-houses

 Abstract
This paper presents the importance of the gases accumulations, how these gases could be accumulated in surface deposits, the concentration of the gases compounds and the goal of these aureoles is to evaluate the size of extension of these gases accumulations.

Several years ago, at Gherăieşti, this location being situated in the west part of Bârlad?s Depression, took place significant gas manefesatations at the basements and the first floors of some dwelling-houses from that residential quarter.

In 2003 were made studies for knowing the source of these gas emanations and this source is represented by many Sarmaţian gas complexes, situated in deep and these gases reached at surface deposits due to poor cimented column of many wells.

Along the time, were made different studies of the affected area by these emanations, the article referring at the study of these gases with geochemical aureoles of disperssion.

For the gases compounds from Gherăieşti (methane, ethane, propane, iso-butane and normal-butane) it?ll build geochemical aureoles on differet intervals of time. Following these aureoles we?ll see which are the zones with higher concentrations of gases and it will indicate the measures which must taken for the diminish the gaze influxes.


 Rezumat
Acest articol prezintă importanţa acumulărilor de gaze, cum s-au acumulat aceste gaze în depozite de suprafaţă, concentraţia componenţilor gazelor, iar scopul este ca prin aureole geochimice să se evalueze extinderea acestor acumulări de gaze.

Acum câţiva ani la Gherăieşti, localitate aflată în partea de vest a Depresiunii Bârladului, au avut loc importante manifestări de gaze asupra beciurilor şi la parterul mai multor imobile din respectivul cartier rezidenţial.

În 2003 s-au efectuat cercetări pentru a cunoaşte sursa acestor emanaţii de gaze şi se poate preciza că aceasta este reprezentată de mai multe complexe cu gaze din Sarmaţian, aflate la adâncime şi aceste gaze au ajuns în depozitele de la suprafaţă datorită coloanelor cimentate defectuos ale mai multor sonde.

De-a lungul anilor s-au efectuat diferse studii ale ariei afectate de aceste emanaţii, prezentul articol referindu-se la studiul extinderii gazelor cu aureole geochimice de dispersie.

Pentru componenţii gazelor de la Gherăieşti (metan, etan, propan, iso-butan şi normal-butan) se construiesc aureole geochimice pe diferite intervale de timp. Urmărind aceste aureole se constată care sunt zonele unde concentraţiile de gaze sunt ridicate şi se indică măsurile ce trebuiesc luate pentru diminuarea afluxului de gaze.
Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti