TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Design of Composite Material Reinforcing Sleeves Used to Repair Transmission Pipelines
(Proiectarea învelişurilor de consolidare din materiale compozite pentru repararea conductelor de transport)
Vol LXVI • No. 1/2014
Gheorghe Zecheru*, Gheorghe Drăghici*, Andrei Dumitrescu*, Petro Iukhymets**
* Petroleum-Gas University of Ploieşti, 39 Bucureşti Bd., 100680 Ploieşti, Romania
e-mail: gzecheru@upg-ploiesti.ro
** E.O. Paton Electric Welding Institute of the National Academy of Science of Ukraine, 15 Bogenko Str., 03150 Kiev, Ukraine; e-mail: yupeter@ukr.net

 Keywords   transmission pipeline, pipeline repair, composite repair system, composite reinforcing sleeve design

 Abstract
This paper presents and analyses the existent procedures and proposes a new procedure for the design of the reinforcing sleeves made of composite materials which are applied in the areas with local surface defects (of the type metal loss) of the transmission pipelines intended for petroleum, liquid petroleum products and natural gas. In addition, the technical requirements regarding the definition and qualification of the pipelines repair systems using composite materials, and the information which must be made available as input data for the design of reinforcing sleeves intended for various applications (repair of pipeline with different locations, shapes and dimensions of the metal loss – like defects) are also presented. The items discussed and the solutions formulated in the paper can be useful both to the manufacturers of the components of the composite materials repair systems and to the ones dealing with the design and performance of the maintenance works for the pipelines belonging to the transmission systems of petroleum, liquid petroleum products and natural gas.

 Rezumat
În lucrare sunt prezentate şi analizate procedurile existente şi este propusă o nouă procedură pentru proiectarea învelişurilor de consolidare din materiale compozite care se aplică în zonele cu defecte superficiale locale de tip lipsă de material ale conductelor destinate transportului petrolului, produselor petroliere lichide şi gazelor naturale. De asemenea, se prezintă cerinţele tehnice privind definirea şi calificarea sistemelor de reparare a conductelor cu materiale compozite şi informaţiile care trebuie să fie disponibile ca date de intrare la proiectarea învelişurilor de consolidare destinate diverselor aplicaţii practice (repararea conductelor cu diferite localizări, forme şi dimensiuni ale defectelor superficiale locale de tip lipsă de material). Aspectele discutate şi soluţiile formulate în lucrare pot fi utile atât producătorilor componentelor sistemelor de reparare cu materiale compozite, cât şi celor care se ocupă cu proiectarea şi realizarea lucrărilor de mentenanţă la conductele aparţinând sistemelor de transport ale petrolului, produselor petroliere lichide şi gazelor naturale.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti