TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Energetic Optimization with Arbitrary Terminal Moment of Electric Drives Acceleration for Static Torque with Constant Component and Speed Proportional Component
(Comanda optimală cu timp final liber a accelerării acţionărilor electrice cu cuplu static cu componentă constantă şi componentă proporţională cu viteza după criteriul energetic)
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Profir Degeratu, Niculae Boteanu, Marius Popescu
Universitatea din Craiova,
e-mail: pdegeratu@em.ucv.ro

 Keywords   electric drives, variational calculus, optimal control.

 Abstract
In the paper we consider an electric drive having static load torque with a constant component and a speed proportional component, in the hypothesis of constant inertia moment and of proportionality between the electromagnetic torque and the load current. Using variational calculus, optimally condition and expression of optimal control and extremal trajectory are determined, which ensures the minimum of energy losses caused by the load current through a Joule effect in the acceleration processes. Using numerical computer we can obtain graphical representation of these variables as time functions.

 Rezumat
În această lucrare, considerând o acţionare cu cuplu static cu o componentă constantă şi o componentă proporţională cu viteza, în ipoteza momentului de inerţie constant şi a proporţionalităţi cuplului electromagnetic şi curentului, cu ajutorul calcului variaţional clasic, se determină traiectoria extremală şi comanda extremală care să asigure valoarea minimă a pierderii de energie cauzată de curentul de sarcină in procesele de accelerare şi respectiv decelerare. Utilizând calculatorul se obţin reprezentările grafice ale acestor variabile în timp.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti