TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Rational Exploitation of the Machines for Straightening Steel Plates and Strips Intended for the Manufacture of Static Equipment from Petroleum Refineries and Petrochemical Plants
(Exploatarea raţională a mașinilor pentru îndreptarea tablelor și benzilor de oţel destinate fabricării echipamentelor statice din rafinăriile de petrol și instalaţiile petrochimice)
Vol LXVI • No. 2/2014
Gheorghe Zecheru, Andrei Dumitrescu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, 100680, Ploieşti
e-mail: gzecheru@upg-ploiesti.ro

 Keywords   straightening of steel plates and strips, straightening machines with rollers, straightening regime

 Abstract
This paper analyses and resolves the extremely complex problems of performing the technological operation of straightening of the steel plates and strips intended for the manufacture of static equipment, of the type pressure vessels and storage tanks, for petroleum refineries and petrochemical plants. The procedure and software product developed by the authors for the design of the technological operation of straightening of the steel plates and strips on straightening machines with multiple rollers highlights the parameters describing the regime for the straightening operation and the modalities for the adequate selection of their values, as well as the factors influencing the shape precision of the straightened semi-products and the energy input needed to perform the straightening operation. The information from the present paper is extremely useful for the selection and rational exploitation of the straightening machines and, in this manner, for the appropriate quality assurance of the semi-products intended for the construction of static equipment, with special technical parameters (big overall dimensions and masses, high operating pressures, high or low operating temperatures, aggressive working fluids etc.), from the petroleum and gas processing plants.

 Rezumat
Lucrarea analizează și soluţionează problematica deosebit de complexă a realizării operaţiei tehnologice de îndreptare a tablelor și benzilor de oţel destinate fabricării echipamentelor statice, de tipul recipientelor sub presiune și rezervoarelor de depozitare, pentru rafinăriile de petrol și instalaţiile petrochimice. Procedura și produsul informatic elaborate de autori pentru proiectarea operaţiei tehnologice de îndreptare a tablelor și benzilor de oţel pe mașni de îndreptat cu role multiple evidenţiază parametrii care descriu regimul operaţiei de îndreptare și modalităţile de alegere adecvată a valorilor acestora, precum și factorii care influenţează precizia formei semifabricatelor îndreptate și consumul energetic la efectuarea operaţiei de îndreptare. Informaţiile din prezenta lucrare sunt deosebit de utile pentru alegerea și exploatarea raţionale a mașinilor de îndreptat și pentru asigurarea calităţii corespunzătoare a semifabricatelor destinate realizării echipamentelor statice, cu caracteristici tehnice deosebite (gabarite și mase mari, presiuni de lucru ridicate, temperaturi de lucru ridicate sau scăzute, fluide de lucru agresive etc.), din instalaţiile de procesare a petrolului și gazelor.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti