TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Industrial Case Study for Event-Driven System Modelled using Petri Nets
(Studiu de caz din industrie pentru modelarea cu reţele Petri a unui sistem cu evenimente discrete)
Vol LXVI • No. 2/2014
Sanda Florentina Mihalache, Gabriel Rădulescu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Bd. București 39, Ploiești
e-mail: sfrancu@upg-ploiesti.ro, gabriel.radulescu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   real time scheduling, simulation, Petri nets, manufacturing, event-driven systems.

 Abstract
The proposed modelling approach will allow a thorough understanding of the interactions between different phenomena, human interactions and environmental factors constituting the real behaviour of manufacturing systems. Important industrial systems such as Tobacco Unloading Process Unit (TUPU) have inter-related internal process activities coexisting with external events and require a real time formalism to model them. This modelling framework is based on identifying the critical resources. The modelling goal is achieved by identifying the key points from the evolution of process states. The paper discusses the function and implementation of proposed modelling method as applicable to the industrial case of TUPU.

 Rezumat
Abordarea propusă pentru modelare va permite o înțelegere aprofundată a interacţiunilor dintre diferite fenomene, a interacţiunilor umane şi cu factorii de mediu care constituie comportamentul real al sistemelor de fabricaţie. Sistemele industriale importante, cum ar fi instalaţia de descărcare a tutunului (TUPU) au activităţi interne ce sunt legate şi coexistă cu evenimente externe şi necesită un formalism de timp real, pentru a le modela. Acest cadru de modelare se bazează pe identificarea resurselor critice. Scopul modelării este atins prin identificarea punctelor cheie din evoluţia stărilor procesului. Lucrarea discută funcţiile şi punerea în aplicare a metodei de modelare propuse pentru cazul industrial al TUPU.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti