TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Analysis of a Collecting - Adduction System of an Underground Gas Storage
(Analiza unui sistem de colectare-aducţiune a unui depozit subteran de gaz)
Vol LXVI • No. 2/2014
Alina Maria Gligor*, Sorin Neacşu**, Cristian Eparu**, Lazăr Avram**
* Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Bd. Victoriei 10, Sibiu
** Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: iepy79@yahoo.com

 Keywords   gas, collecting, network, model, simulation

 Abstract
This paper presents the realization of a model for the collecting and adduction network for a natural gas storage, capable of being coupled by boundary conditions to the collector and to the transportation network. The model for the gas collecting network is performed using Simone simulator and has the power of shaping a non-stationary flow through the transportation network. This is necessary because the gas flow rates for each day , vary based on customers' needs. The collecting network model reflects the reality from the ground level and it is built based on GIS data concerning the dimensions of the pipe.

 Rezumat
Lucrarea prezintă realizarea unui model aferent unei reţele de colectare și aducțiune pentru un depozit de gaze naturale, capabil a fi cuplat prin condiţiile la limită cu zăcământul şi cu reţeaua de transport. Modelul reţelei de colectare este realizat cu ajutorul simulatorului Simone şi are capacitatea de a modela curgerea nestaționară prin rețeaua de transport. Acest lucru este necesar deoarece debitele de gaze, pentru fiecare zi, variază în funcție de necesitățile clienților. Modelul reţelei de colectare reflectă realitatea din teren, este construit pe baza datelor GIS privind dimensiunile conductelor.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti