TECHICAL Series MATHEMATICS  INFORMATICS  PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
On the Positional and Cinematic Analysis of a Mechanism with Three Independent Contours
(Asupra analizei poziţionale şi cinematice a unui mecanism cu trei contururi independente)
Vol LXVI • No. 2/2014
Dorin Bădoiu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: badoiu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   mechanism, kinematics, independent contour

 Abstract
In the paper some results concerning the positional and cinematic analysis of a mechanism with three independent contours are presented. The analysis has been done with the method of the projection of the independent contours. Special attention was given to the kinematics of the two component plungers. Finally, some interesting simulation results regarding the influence of the length of the motor crank on the variation of the acceleration of the two plungers are presented.

 Rezumat
In articol sunt prezentate o serie de rezultate privind analiza poziţională şi cinematică a unui mecanism cu trei contururi independente. Analiza s-a realizat folosind metoda proiecţiei contururilor independente. O atenţie deosebită a fost acordată cinematicii mişcării celor două pistoane componente. In final, sunt prezentate o serie de rezultate interesante privind influenţa lungimii manivelei conducătoare asupra variaţiei acceleraţiei celor două pistoane.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti