TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Technological parameters monitoring and control sys-tem for water distribution stations
(Sistem de monitorizare şi control al parametrilor tehnologici în staţiile de distribuţie a apei)
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Mircea Dobriceanu*, Alexandru Bitoleanu*, Mihaela Popescu*, Gabriel Vladut**
* University of Craiova,
e-mail: mdobriceanu@em.ucv.ro
** IPA-Automation Engineering Institut, Craiova,
e-mail: office@ipacv.ro

 Keywords   water distribution stations, monitoring and control system, pumping system, endurance.

 Abstract
The implementation of the data acquisition, monitoring and control systems in the public utilities supply domain (water, heat, methane gas) and also in industry, has a major impact for the user because in an economy in which profitableness represents the only way to cope the competition, there is imposed the consumption analysis and implicit the working efficaciousness analysis. The informatics systems present the possibility of preventing some phenomenon, by analyzing and processing the data, leading to an op-timum functioning and to important financial economies. In this way, the paper presents a monitoring and control system of the technological parameters in the water distribution stations, which will allow the optimum functioning of the pumping system, safety and endurance growth in the equipments and installa-tions exploring, and so obtaining efficient energy usage and optimum administration of the drinkable water.

 Rezumat
Implementarea sistemelor de achiziţie a datelor, monitorizare şi control în domeniul furnizării de utilităţi publice (apa, căldura, gaz metan) precum şi în industrie, are un impact major pentru utilizator deoarece într-o economie în care rentabilitatea reprezintă singurul mod de a face faţă concurenţei, se impune, analiza consumurilor şi implicit a randamentului cu care se lucrează. Sistemele informatice prezintă posibilitatea de a prevedea din timp anumite fenomene, prin analiza şi procesarea datelor colectate, conducând la o funcţionare optimă şi la importante economii financiare. În acest sens, lucrarea prezintă un sistem de monitorizare şi control al parametrilor tehnologici în staţiile de distribuţie a apei, care va permite funcţionarea optimă a sistemului de pompare, creşterea siguranţei şi anduranţei în exploatare a utilajelor şi instalaţiilor, obţinându-se astfel utilizarea eficientă a energiei şi gestiunea optimă a apei potabile.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti